Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne (przetargi)

Autor : Czesława Kowalska - Mydlarczyk

Zamówieniami publicznymi zajmuje się Wydział Administracyjno-Gospodarczy.

 

Nazwa zadania: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu

Nr referencyjny: ZPD-1/2019

Tryb: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 04.09.2019 r.

Biuletyn Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 592869-N-2019, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540190583-N-2019

Termin składania ofert: 18.09.2019 r., do godziny 10:00

Otwarcie ofert : 18.09.2019 r. o godzinie 10:30

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ - odpowiedź na pytanie 9.09.2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - odpowiedź na pytania 11.09.2019 r.

 

Uwaga: Zmiana załącznika numer 2a

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18.09.2019 r.

Metadane

Data publikacji : 01.08.2017
Data modyfikacji : 06.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czesława Kowalska - Mydlarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry