Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Autor : Grzegorz Gałuszka

Nazwa zadania: Klimatyzacja pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu

 

Nr referencyjny: ZO-1/2022

Tryb: zapytanie ofertowe – dostawa

Data ogłoszenia: 11.05.2022 r.

Termin składania ofert: 18.05.2022 r., do godziny 10:00

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA – 100%

Termin wykonania zamówienia: 70 dni od dnia podpisania umowy

 

 

Informacja z otwarcia ofert 18 05 2022 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20 05 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 14.06.2021
Data modyfikacji : 20.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Gałuszka RAG
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry