Zakres akredytacji

Zakres akredytacji laboratorium wzorcującego nr AP 083

Autor : Grzegorz Galik

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20, Data wydania: 20.05.2020 r

Dziedziny akredytacji:

2.01 ciśnienie akustyczne (dźwięki w powietrzu)

2.03 przyspieszenie drgań mechanicznych

3.01 pH

3.02 przewodność elektryczna właściwa (konduktometria)

5.04 gęstość (ciała stałe)

6.01 długość

6.03 długość (geometria powierzchni)

7.01 napięcie DC

7.02 prąd DC

7.03 napięcie AC

7.04 prąd AC

7.05 rezystancja DC

7.06 rezystancja AC

7.08 indukcyjność

7.09 pojemność

10.01 czas (przedział czasu)

10.02 częstotliwość

12.01 siła

13.01 twardość

15.01 masa (wagi)

15.02 masa (odważniki i wzorce masy)

16.03 gęstość optyczna widmowego współczynnika przepuszczania

17.01 ciśnienie

 

 

 

ZLW OUM we Wrocławiu ograniczyło zakres akredytacji o następujące wzorcowania:

  • w dziedzinie napięcia i prądu DC i AC – mierniki analogowe,
  • w dziedzinie rezystancji DC – rezystory stałe i regulowane, mostki, mierniki rezystancji analogowe, mierniki parametrów sieci,
  • w dziedzinie rezystancji AC – mierniki parametrów sieci,
  • w dziedzinie energii – liczniki energii elektrycznej i urządzenia do sprawdzania liczników energii elektrycznej,
  • w dziedzinie przedziału czasu – sekundomierze mechaniczne i elektroniczne.

Metadane

Data publikacji : 09.09.2016
Data modyfikacji : 26.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Galik WUM
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry