Wydziały Zamiejscowe

Wydział Zamiejscowy w Nysie

Autor : Andrzej Rybotycki

Legalizujemy zbiorniki pomiarowe; samochodowe cysterny pomiarowe; odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe; odmierzacze gazu ciekłego propan - butan; odważniki klasy dokładności F2, M1, M2; wagi nieautomatyczne; wagi automatyczne; gęstościomierze zbożowe 1/4 l; taksometry i taksometry elektroniczne; przyrządy kontrolne - tachografy samochodowe - po naprawie

mgr inż. Andrzej Rybotycki - Naczelnik Wydziału

ul. Wita Stwosza 9,
48 - 300 Nysa

tel./fax 77 433 34 46
email: oum.wroclaw.nysa@poczta.gum.gov.pl

 

 

 

Podległość

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61 / 63
53 - 647 Wrocław

Teren działalności:


Powiaty: nyski, prudnicki, głubczycki.

Stanowiska pomiarowe:

W skład Wydziału Zamiejscowego w Nysie wchodzą:

 1. Stanowisko Pomiarów Masy
 2. Stanowisko Pomiarów Drogi i Prędkości
 3. Stanowisko Pomiarów Objętości i Przepływu
 4. Punkt Obsługi Klienta

Zadania:

Do zadań Wydziału Zamiejscowego w Nysie należy:

 1. Wykonywanie czynności związanych z legalizacją  przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.
 2. Wzorcowanie (kalibracja), sprawdzanie oraz wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych podlegających jak i nie podlegających prawnej kontroli metrologicznej.
 3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o towarach paczkowanych.
 4. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach na obszarze działania oraz współdziałanie z administracją rządową i samorządową, nakładanie kar w postępowaniu mandatowym, sporządzanie wniosków o ukaranie do Sądów Rejonowych, prowadzenie działalności pokontrolnej.   
   

Sprawy, które można załatwić w wydziale:

1. Legalizacja niżej wymienionych przyrządów pomiarowych:

 • zbiorniki pomiarowe,
 • samochodowe cysterny pomiarowe,
 • odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe,
 • odmierzacze gazu ciekłego propan - butan,
 • odważniki klasy dokładności F2 / klasy dokładności 3, M1/ klasy dokładności 4, M2 / klasy dokładności 5,
 • wagi nieautomatyczne,
 • wagi automatyczne:

              - porcjujące,
              - przenośnikowe,
              - odważające,
              - dla pojedynczych ładunków,

 • gęstościomierze zbożowe 1/4 l.,
 • manometry do opon pojazdów mechanicznych
 • taksometry i taksometry elektroniczne,
 • przyrządy kontrolne - tachografy samochodowe - po naprawie  

2. Wzorcowanie:

 • odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe,
 • wzorce masy III i IV rzędu,

3. Ekspertyzy:

 • odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe,
 • wagi nieautomatyczne klasy dokładności 2, 3 i 4
 • wagi automatyczne:

             - porcjujące
             - przenośnikowe
             

 

Cennik

 

Cennik wzorcowania przyrządów w Wydziale Zamiejscowym w Nysie

 

 • Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Nysie Budynek Wydziału Zamiejscowego w Nysie Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu
  Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Nysie

Metadane

Data publikacji : 24.03.2017
Data modyfikacji : 06.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rybotycki WZ Nysa
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry