Wydziały Zamiejscowe

Wydział Zamiejscowy w Opolu

Autor : Robert Drożdż

Legalizujemy instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda w tym: odmierzacze paliw ciekłych; odmierzacze gazu ciekłego propan - butan; zbiorniki pomiarowe – bezciśnieniowe, o pojemności do 100 m3; odważniki klasy dokładności F1, F2, M1 i M2; wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III i IV; wagi automatyczne; wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu; gęstościomierze zbożowe 1/4 l, taksometry oraz wodomierze o nominalnym strumieniu objętości do 150 m3/h w punkcie legalizacyjnym.

mgr Robert Drożdż – Naczelnik Wydziału

ul. Skromna 2,
45 - 351 Opole

tel./fax +48 77 454 24 68
e-mail: oum.wroclaw.opole@poczta.gum.gov.pl

   

Podległość

 

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63
53 - 647 Wrocław

 

Teren działalności:

 


Powiat opolski, kędzierzyńsko - kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki, miasto na prawach powiatu: Opole.

 

Stanowiska pomiarowe:

 

W skład Wydziału Zamiejscowego w Opolu wchodzą:

 1. Stanowisko Pomiarów Masy.
 2. Stanowisko Pomiarów Drogi i Prędkości.
 3. Stanowisko Pomiarów Objętości i Przepływu.
 4. Stanowisko do sprawdzania kolb pomiarowych II rzędu.
 

Zadania:

 

Do zadań Wydziału Zamiejscowego w Opolu należy:

 1. wykonywanie czynności związanych z legalizacją  przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej,
 2. wzorcowanie, sprawdzanie oraz wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych,
 3. wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy o towarach paczkowanych,
 4. wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem ustawy "Prawo o miarach" na obszarze działania urzędu oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i samorządową,
 5. udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu.
 

Sprawy, które można załatwić w Wydziale Zamiejscowym:

 

1. Legalizacja:

 • wodomierze (jedynie w punkcie legalizacyjnym),
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda,
 • odmierzacze paliw ciekłych,
 • odmierzacze gazu ciekłego propan - butan,
 • zbiorniki pomiarowe,
 • odważniki klasy dokładności F1, F2 , M1 i M2,
 • wagi nieautomatyczne klasy I, II, III i IV,
 • wagi automatyczne:

                 - porcjujące (w tym dozowniki objętościowe),
                 - przenośnikowe,
                 - odważające,
                 - dla pojedynczych ładunków,

- wagonowe,

 • wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu,
 • gęstościomierze zbożowe 1/4 l,
 • taksometry.

2. Wzorcowanie:

 • odważniki klasy dokładności M1 25kg,
 • mierniki do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników w

              Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
            ul. Wrocławska 58
              45 - 701 Opole
              tel.:  +48 77 474 50 57.

3. Ekspertyzy:

 • wodomierze (jedynie w punkcie legalizacyjnym).
 

Punkty legalizacyjne:

 

Na terenie działalności Wydziału Zamiejscowego w Opolu działa Punkt Legalizacyjny Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45 - 222 Opole, tel.: +48 77 44 35 600,  fax.: +48 77 44 35 515, w którym dokonuje się legalizacji i ekspertyz wodomierzy.
 

 

Cennik

 
 

 

Cennik wzorcowania przyrządów w Wydziale Zamiejscowym w Opolu

 

 • Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Opolu Budynek Wydziału Zamiejscowego w Opolu Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu
  Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Opolu

Metadane

Data publikacji : 24.03.2017
Data modyfikacji : 04.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Drożdż WZ w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry