Wydziały Zamiejscowe

Wydział Zamiejscowy w Brzegu

Autor : Rafał Czaplejewicz

Legalizujemy instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda w tym: instalacje pomiarowe stacjonarne i przewoźne; odmierzacze paliw ciekłych; odmierzacze gazu ciekłego propan – butan; zbiorniki pomiarowe – bezciśnieniowe o pojemności do 100 m3; wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III i IV; wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu; odważniki handlowe klasy dokładności M1 i M2.

Rafał Czaplejewicz – Naczelnik Wydziału
 

ul. Wolności 1
49 - 300 Brzeg

tel./fax +48 77 416 30 58
e-mail: oum.wroclaw.brzeg@poczta.gum.gov.pl

 

 

Podległość

   

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61 / 63
53 - 647 Wrocław

   

Teren działalności:

   


Powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski.

   

Stanowiska pomiarowe:

   

W skład Urzędu Miar w Brzegu wchodzą:

 1. Stanowisko Pomiarów Masy.
 2. Stanowisko Pomiarów Drogi i Prędkości.
 3. Stanowisko Pomiarów Objętości i Przepływu.
   

Zadania:

   

Do zadań Wydziału Zamiejscowego w Brzegu należy:

 1. wykonywanie czynności związanych z legalizacją  przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej,
 2. wzorcowanie, sprawdzanie oraz wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych,
 3. wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy o towarach paczkowanych,
 4. wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem ustawy
  „Prawo o miarach” na obszarze działania urzędu oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i samorządową,
 5. udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu.
   

Sprawy, które można załatwić w urzędzie:

   
 1. Legalizacja:
 • wagi nieautomatyczne kl. dokładności II, III i IV,
 • wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu,
 • odważniki handlowych klasy dokładności M1 i M2,
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda,
 • odmierzacze paliw ciekłych,
 • odmierzacze gazu ciekłego propan – butan,
 • zbiorniki pomiarowe.

2. Wzorcowanie:

 • wzorce masy klasy dokładności M1 do 25 kg,
 • wzorce masy klasy dokładności F2 do 10 kg.
   

Cennik

   

Cennik wzorcowania przyrządów w Urzędzie Miar w Brzegu

 

 • Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Brzegu Budynek Wydziału Zamiejscowego w Brzegu Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu
  Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Brzegu

Metadane

Data publikacji : 24.03.2017
Data modyfikacji : 06.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Czaplejewicz WZ w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry