Wydziały Zamiejscowe

Wydział Zamiejscowy w Świdnicy

Autor : Oktawian Gadziński

Legalizujemy: liczniki energii elektrycznej; wagi nieautomatyczne klasy dokładności 1, 2, 3 i 4; odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 (handlowe zwyczajne); wagi automatyczne: porcjujące, dla pojedynczych ładunków (kontrolujące, załadunkowe na pojazdach, segregujące, etykietujące), odważające, przenośnikowe, wagonowe do ważenia wagonów w ruchu, samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu; gęstościomierze zbożowe użytkowe ¼ L; zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe do 100 m3; samochodowe cysterny pomiarowe; instalacje pomiarowe do paliw ciekłych w tym: odmierzacze paliw ciekłych inne niż gazy ciekłe, odmierzacze gazu ciekłego propan-butan; taksometry i taksometry elektroniczne; mierniki do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników.

mgr inż. Oktawian Gadziński – naczelnik Wydziału

ul. Długa 72,
58 - 100 Świdnica

tel./fax  +48 74 852 28 54
e-mail: oum.wroclaw.swidnica@poczta.gum.gov.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miar w Świdnicy

 

 

 

Podległość

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61 / 63
53 - 647 Wrocław

Teren działalności:

Powiat świdnicki, dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych na prawach powiatu.

Stanowiska pomiarowe:

W skład Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy wchodzą:

 1. Stanowisko Pomiarów Masy
 2. Stanowisko Pomiarów Drogi i Prędkości
 3. Stanowisko Pomiarów Objętości i Przepływu

Zadania:

Do zadań Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy należy:

 1. Wykonywanie czynności w zakresie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.
 2. Wzorcowanie, ekspertyzy i sprawdzenia przyrządów pomiarowych.
 3. Udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu.
 4. Wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy - Prawa o miarach, ustawy o towarach paczkowanych i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz współpraca w tych zakresach z administracją rządową i samorządową.

Sprawy, które można załatwić w urzędzie:


Legalizacja przyrządów pomiarowych według wykazu:

 • Liczniki energii elektrycznej*
 • Wagi automatyczne
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności 1, 2, 3 i 4
 • Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2
 • Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe do 100 m3
 • Samochodowe cysterny pomiarowe
 • Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych
 • Odmierzacze paliw ciekłych
 • Gęstościomierze zbożowe użytkowe ¼ l
 • Taksometry i taksometry elektroniczne
 • Mierniki do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników

Wzorcowanie, ekspertyza lub sprawdzenie przyrządów pomiarowych wymienionych wyżej zgodnie z kompetencjami i możliwościami technicznymi bez względu na miejsce ich użytkowania.

 

Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego w zakresie doboru i stosowania przyrządów pomiarowych.

 

* tylko w punkcie legalizacyjnym

Punkty legalizacyjne:

Na terenie działalności Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy funkcjonuje Punkt Legalizacyjny liczników energii elektrycznej w Fabryce Aparatury Pomiarowej "PAFAL" Spółka Akcyjna, ul. Łukasińskiego 26, 58-100 Świdnica

Cennik

 

Cennik wzorcowania przyrządów w Urzędzie Miar w Świdnicy

 

 • Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy Budynek Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu
  Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy

Metadane

Data publikacji : 24.03.2017
Data modyfikacji : 06.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oktawian Gadziński WZ w Świdnicy
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry