Wydziały Zamiejscowe

Wydział Zamiejscowy w Legnicy

Autor : Marek Kaszczyszyn

Legalizujemy wagi nieautomatyczne - |,||,||| i |||| klasy dokładności, wagi automatyczne - porcjujące, odważające, przenośnikowe, wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych, odważniki F2 M1 i M2, zbiorniki pomiarowe do cieczy – bezciśnieniowe, o pojemności do 100 m3 - metoda objętościowa, drogowe cysterny pomiarowe, instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda, odmierzacze paliw ciekłych, odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, wodomierze o nominalnym strumieniu objętości do 10 m3/h, tachografy, taksometry.

mgr Marek Kaszczyszyn - Naczelnik Wydziału

ul. Stefana Batorego 7,
59 - 220 Legnica

tel. +48 76 850 01 27
tel./fax  +48 76  862 27 72
e-mail: oum.wroclaw.legnica@poczta.gum.gov.pl

 

 

 

Podległość

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61 / 63
53 - 647 Wrocław

Teren działalności:


Powiaty: głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski, miasto na prawach powiatu: Legnica.

Stanowiska pomiarowe:

W skład Wydziału Zamiejscowego w Legnicy wchodzą:

 1. Stanowisko Pomiarów Objętości i Przepływu
 2. Stanowisko Pomiarów Masy
 3. Stanowisko Pomiarów Parametrów Ruchu

Zadania:

Do zadań Wydziału Zamiejscowego w Legnicy należy:

 1. Wykonywanie czynności pomiarowych zakresie prawnej kontroli metrologicznej - legalizacja przyrządów pomiarowych,
 2. Wzorcowanie, sprawdzanie oraz wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych,
 3. Udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu,
 4. Wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy "Prawo o miarach" oraz o towarach paczkowanych na obszarze działania wydziału oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.

Sprawy, które można załatwić w wydziale:

Legalizacja przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej:

 • Wagi nieautomatyczne - |,||,||| i |||| klasy dokładności,
 • Wagi automatyczne - porcjujące, odważające, przenośnikowe,
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu,
 • Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych,
 • Odważniki F2 M1 i M2,
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy – bezciśnieniowe, o pojemności do 100 m3 - metoda objętościowa,
 • Drogowe cysterny pomiarowe,
 • Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda,
 • Odmierzacze paliw ciekłych,
 • Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan,
 • Wodomierze*- o nominalnym strumieniu objętości do 10 m3/h,
 • Tachografy,
 • Taksometry.
 

* tylko w punkcie legalizacyjnym

 

Punkty legalizacyjne:

 

Na terenie działalności Wydziału Zamiejscowego w Legnicy działa Punkt Legalizacyjny wodomierzy w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica.

Cennik

 

Cennik wzorcowania przyrządów w Wydziale Zamiejscowym w Legnicy

 

 

 • Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Legnicy Budynek Wydziału Zamiejscowego w Legnicy Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu
  Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Legnicy

Metadane

Data publikacji : 24.03.2017
Data modyfikacji : 06.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Kaszczyszyn WZ w Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry