Laboratorium Przepływów

L2

Autor : Mateusz Seneczko

Legalizujemy odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe; odmierzacze gazu ciekłego propan - butan; odmierzacze biopaliw ciekłych, zbiorniki pomiarowe do cieczy; drogowe cysterny pomiarowe; instalacje pomiarowe do paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe), gazu ciekłego propan-butan, cieczy innych niż woda; manometry do opon pojazdów mechanicznych; beczki metalowe 

Mateusz Seneczko - Kierownik Laboratorium

tel. +48 71 39 40 203

tel. +48 71 35 80 203

e-mail: mateusz.seneczko@poczta.gum.gov.pl

 

Laboratorium Przepływów

e-mail: objetosc.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

tel. +48 71 39 40 221

tel. +48 71 39 40 225

tel. +48 71 35 80 225 lub 221

 

Punkt Obsługi Klienta (POK - WUM)

tel. +48 71 39 40 210

tel. +48 71 39 40 212

tel. +48 71 35 80 210

e-mail: pok.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

 

ZADANIA METROLOGICZNE WYDZIAŁU

 

 

1. Legalizacja i wzorcowanie przyrządów pomiarowych powszechnego stosowania.
2. Ocena zgodności przyrządów pomiarowych.
3. Sprawdzanie i wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych.
4. Udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu.
5. Wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem ustawy "Prawo o miarach" na obszarze działania Urzędu oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.

 

 

WYKAZ USŁUG METROLOGICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM

 

Legalizacja

 

 • odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • odmierzacze gazu ciekłego propan - butan
 • odmierzacze biopaliw ciekłych
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • drogowe cysterny pomiarowe
 • instalacje pomiarowe do:

    - paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe)

    - gazu ciekłego propan - butan

    - cieczy innych niż woda

 • manometry do opon pojazdów mechanicznych
 • beczki metalowe

 
Wzorcowanie

 • odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • odmierzacze biopaliw ciekłych
 • kolby metalowe II rzędu
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • drogowe cysterny pomiarowe
 • instalacje pomiarowe do paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe)
 • mierniki do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników pomiarowych
 • ciśnieniomierze sprężynowe
 • ciśnieniomierze elektroniczne
 • manometry do opon pojazdów mechanicznych
 • manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi (sfigmomanometry)
 • barometry

 
Ekspertyzy

 • odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
 • odmierzacze biopaliw ciekłych
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • drogowe cysterny pomiarowe
 • instalacje pomiarowe do paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe)
 • instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda
 • ciśnieniomierze sprężynowe
 • ciśnieniomierze elektroniczne
 • manometry do opon pojazdów mechanicznych
 • manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi (sfigmomanometry)
 • barometry

 

Sprawdzanie

 • mierniki do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników pomiarowych
 • termometry wchodzące w skład wyposażenia zbiorników pomiarowych
 • przeliczniki objętości cieczy w zbiornikach do temperatury bazowej 15 °C
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy (nieposiadające zatwierdzenia typu)

  

 

 

WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW W RAMACH AKREDYTACJI

 

Laboratorium Przepływów posiada od 19 stycznia 2006 r. certyfikat akredytacji laboratorium wzorcującego nr AP 083 w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych w dziedzinie ciśnienia.

 

Nazwa wielkości fizycznej

i rodzaj przyrządu pomiarowego

Zakres pomiarowy

Zdolność

pomiarowa CMC

17 Ciśnienie i próżnia

17.01

ciśnienie

 

ciśnienie względne

- podciśnienie i nadciśnienie

·  ciśnieniomierze sprężynowe
   i elektroniczne

 

 

(-0,1 ÷ 0,1) MPa

(0,1 ÷ 0,4) MPa

(0,4 ÷ 1) MPa

(1 ÷ 2,5) MPa

(2,5 ÷ 5) MPa

(5 ÷ 6) MPa

(6 ÷ 10) MPa

(10 ÷ 22) MPa

(22 ÷ 50) MPa

(50 ÷ 60) MPa

 

 

2·10-5 MPa

1·10-4 MPa

2·10-4 MPa

6·10-4 MPa

1·10-3 MPa

2·10-3 MPa

4·10-3 MPa

1·10-2 MPa

2·10-2 MPa

3·10-2 MPa

ciśnienie absolutne (bezwzględne)

·   ciśnieniomierze sprężynowe  
    i elektroniczne (barometry)

 

 

(920 ÷ 1080) hPa

 

 

0,2 hPa

 

Zdolność pomiarowa CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach dotyczy procentowego udziału wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach CMC jest wyrażona w jednostkach wielkości mierzonej.

 

WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POZA AKREDYTACJĄ

Nazwa wielkości fizycznej

i rodzaj przyrządu pomiarowego

Zakres pomiarowy

Zdolność

pomiarowa CMC

20 Objętość

20.01

objętość

 

zbiorniki pomiarowe stanowiące wyposażenie stanowisk pomiarowych do sprawdzania wodomierzy

(10 ÷ 3000) dm3

0,06 % Vn

kolby metalowe II rzędu

 

·  bez zaworu o pojemności nominalnej 2 dm3, 5 dm3, 10 dm3

 

·  z zaworem z odgórnym odczytem objętości o pojemności nominalnej 20 dm3, 50 dm3

 

·  z zaworem bez podziałki o pojemności nominalnej 20dm3, 50 dm3, 100dm3, 200dm3, 500 dm3

 

(2 ÷ 200) dm3

0,016 % Vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Vn – pojemność nominalna zbiornika lub kolby

 

 

 • Kolby pomiarowe na ziemi stoją kolby pomiarowe- 5 sztuk różnej wielkości.
  Kolby pomiarowe

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 13.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Seneczko Laboratorium Przepływów
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RA OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry