Laboratorium Masy i Długości

L1

Autor : Mariusz Szydlowski

Wzorcujemy przyrządy pomiarowe w zakresie masy, siły, twardości, długości, kąta. Legalizujemy przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych. Legalizujemy wagi nieautomatyczne klas dokładności |, ||, |||, ||||; odważniki klasy dokładności F1 (wg OIML) w zakresie od 1 mg do 50 kg; odważniki klasy dokładności F2 (wg OIML) w zakresie od 1 mg do 50 kg; odważniki klasy E2 (wg OIML) w zakresie od 1 g do 500 g, gęstościomierze zbożowe 1 l, ¼ l; przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego w systemie odcinkowego pomiaru prędkości. Laboratorium wykonuje ekspertyzy wysokościomierzy do wyznaczania obwodu tocznego kół pojazdów, przymiarów oraz baz drogowych. W ramach Jednostki Notyfikowanej 1449 Laboratorium przeprowadza oceną zgodności wag nieautomatycznych i automatycznych oraz materialnych miar długości. 

Mariusz Szydłowski – p.o. Kierownik Laboratorium

tel. +48 71 39 40 244

tel. +48 71 35 80 244

e-mail: mariusz.szydlowski@poczta.gum.gov.pl

 

Laboratorium Masy i Długości

e-mail:

masa.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

dlugosc.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

tel. +48 71 39 40 207

tel. +48 71 39 40 209

tel. +48 71 39 40 243

tel. +48 71 35 80 207 lub 209 lub 243

 

Punkt Obsługi Klienta (POK - WUM)

tel. +48 71 39 40 210

tel. +48 71 39 40 212

tel. +48 71 35 80 210

e-mail: pok.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

 

ZADANIA METROLOGICZNE WYDZIAŁU

 

 

1. Legalizacja i wzorcowanie przyrządów pomiarowych powszechnego stosowania.
2. Ocena zgodności przyrządów pomiarowych.
3. Sprawdzanie i wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych.
4. Udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu.
5. Wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem ustawy "Prawo o miarach" na obszarze działania Urzędu oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.

 

 

WYKAZ USŁUG METROLOGICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ LABORATORIUM

 

 

Legalizacja

 • wagi nieautomatyczne przede wszystkim  klasy I ale także  II, III, IIII
 • odważniki klasy E2, F1, F2, M1;
 • gęstościomierze zbożowe ¼ L, 1L;
 • przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych;
 • przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego w systemie odcinkowego pomiaru prędkości;

 

 

Ekspertyzy

 • wysokościomierze do wyznaczania obwodu tocznego kół pojazdu
 • przymiary wstęgowy metalowy służące do wyznaczania obwodu tocznego kół pojazdu
 • bazy drogowe

 

 

Ocena zgodności

 

 • wag nieautomatycznych i automatycznych;
 • materialnych miar długości.

 


Wzorcowanie

 • wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III, III oraz bezklasowe w zakresie akredytacji PCA do 300 kg;
 • wzorców masy I rzędu (wg OIML E2) w zakresie od 1 g do 500 g;
 • wzorców masy II rzędu (wg OIML F1) w zakresie od 1 mg do 50 kg;
 • wzorców masy III rzędu (wg OIML F2) w zakresie od 1 mg do 50 kg;
 • wzorców masy IV rzędu (wg OIML M1) w zakresie od 5 g do 50 kg;
 • odważników kalibracyjnych klasy dokładności F1, F2, M1 w zakresie do 50 kg;
 • obciążników w zakresie do 50 kg;
 • obciążników siły w zakresie od 1 kg do 50 kg;
 • gęstościomierzy zbożowych o pojemności 1/4 L, 1 L;
 • twardościomierzy do pomiaru twardości metalu metodą Vickersa, Rockwella oraz Brinella;
 • maszyn wytrzymałościowych do sił ściskających i sił rozciągających od 0,01 N do 2 MN;
 • urządzeń technologicznych wykorzystywanych w procesach technologicznych, w których ważnym elementem jest wskazanie wartości siły;
 • baz drogowych;
 • płytek wzorcowych w zakresie (0,5 ÷ 100) mm oraz (125 ÷ 500) mm;
 • płytek interferencyjnych;
 • płaskich płytek interferencyjnych;
 • suwmiarek, wysokościomierzy, głębokościomierzy suwmiarkowych;
 • mikrometrów wewnętrznych i zewnętrznych, głębokościomierzy mikrometrycznych;
 • czujników cyfrowych i analogowych, średnicówek czujnikowych;
 • szczelinomierzy;
 • przymiarów sztywnych, półsztywnych, składanych, wstęgowych;
 • kątowników 90˚;
 • kątomierzy uniwersalnych;

 

  

 

 

 

WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW W RAMACH AKREDYTACJI

Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiada certyfikat akredytacji w zakresie Laboratoriów Wzorcujących nr AP 083.

Metody wzorcowania przyrządów pomiarowych są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zakres akredytacji Laboratoriów Wzorcujących w Okręgowym Urzędzie Miar

 

 

 

 • Stanowiska do wzorcowania wzorców masy Stanowisko do wzorcowania wzorców masy. Na stole stoją trzy prostokątne urządzenia do sprawdzania wzorców masy i komparator masy
  Stanowiska do wzorcowania wzorców masy
 • Przyrządy mikrometryczne Na stole leżą przyrządy mikrometryczne.]
  Przyrządy mikrometryczne
 • Wzorce masy Na podłodze stoją skrzyneczki. W nich są odważniki – wzorce masy
  Wzorce masy
 • Wzorcowanie czujnika zegarowego na stole stoi laptop, przyrząd do wzorcowania czujnika zegarowego i czujnik zegarowy.
  Wzorcowanie czujnika zegarowego

Metadane

Data publikacji : 18.12.2018
Data modyfikacji : 07.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Szydlowski WUM L1
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry