Referat Administracyjno-Gospodarczy

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Autor : Czesława Kowalska-Mydlarczyk

email: administracja.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

 

mgr Czesława Kowalska-Mydlarczyk   -   kierownik referatu

e-mail: oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

administracja.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

 


 

 

Pracownicy referatu:


mgr Czesława Kowalska-Mydlarczyk - kierownik referatu tel. +48 71 35 80 202

mgr inż. Tomasz Pałczyński - specjalista, tel. +48 71 35 80 245

mgr Grzegorz Gałuszka - specjalista, tel. +48 71 35 80 230

mgr Łukasz Kopko - st. inspektor, tel. +48 71 35 80 245

 

 

 

 

 

 

Zakres działalności

Do zadań Referatu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

  • Administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu;
  • Opracowywanie planów zaopatrzenia materiałowego oraz realizacja zakupów;
  • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  • Prowadzenie archiwum Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu.

Metadane

Data publikacji : 05.04.2016
Data modyfikacji : 20.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czesława Kowalska-Mydlarczyk Referat Administracyjno-Gospodarczy
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński Referat Administracyjno-Gospodarczy
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry