Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Autor : Tadeusz Głąb

e-mail: iod.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

inż. Tadeusz Głąb – Pełnomocnik Dyrektora  ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych  w Urzędzie :    

e-mail : iod.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

listownie na adres Urzędu: Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

                                 ul. Młodych Techników 61/63

              53-647 Wrocław

 

 

Ogólna klauzula informacyjna

w sprawie przetwarzania danych osobowych

w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu.

 

        Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uprzejmie Państwa informuję , że :

Państwa Administratorem Danych Osobowych jest Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu (zwany dalej Urzędem)  ul. Młodych Techników 61/63    53-647 Wrocław tel. (071) 355-08-15 , tel./fax 355-28-25.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie możliwy jest poprzez  e-mail: iod.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl  lub listownie na adres Urzędu.     

Urząd  będzie przetwarzać pozyskane dane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem zawartej już umowy na usługę oferowaną przez administratora lub wypełnianiem przez Urząd obowiązków prawnych.

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania jest lub może być :

  1. Zgoda – dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  2. Wymogi ustawowe – konieczność wypełnienia przez Urząd obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  3. Wymogi kontraktowe – konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy , lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
  4. Uzasadnione wymogi administratora – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Urzędu – wskazane w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych związany jest z celami ich przetwarzania.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będzie mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania , wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie będą prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji , w tym do profilowania.  

Metadane

Data publikacji : 18.07.2018
Data modyfikacji : 20.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tadeusz Głąb Inspektor Ochrony Danych
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński WA OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry