Oferty pracy

Oferta pracy nr 133866, wynik naboru

Autor : Iwona Wojdat

Starszy legalizator, Wrocław

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 133866 z dnia 2024-02-16

 
DATA OGŁOSZENIA
16 lutego 2024
DATA WYNIKU
18 marca 2024

Nazwa stanowiska: starszy legalizator
Nazwa urzędu
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Adres urzędu:
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław


Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Marta Barełkowska    Wrocław

 

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

53-647 Wrocław ul. Młodych Techników 61/63

 

 

 

Ogłoszenie nr 133866 / 16.02.2024

Dołącz do nas jako:

starszy legalizator

Do spraw: sprawdzania i nadzoru przyrządów pomiarowych Wydział Legalizacji

#administracja publiczna #metrologia #praca

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk  1

Wymiar etatu 1/1

Miejsce pracy

Wrocław
ul. Młodych Techników 61/63

Ważne do 29 lutego 2024 r.

Wynagrodzenie zasadnicze około 4700,00 zł brutto

Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Legalizuje przyrządy pomiarowe
 • Sprawuje nadzór nad przepisami ustawy Prawo o miarach
 • Uczestniczy w kontrolach podmiotów stosujących przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej
 • Wzorcuje przyrządy pomiarowe
 • Obsługuje Punkt Obsługi Klienta
 • Prowadzi prace administracyjno-biurowe

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektroniczne, elektryczne)
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne lub elektroniczne)
 • Doświadczenie zawodowe metrologii lub staż w administracji publicznej
 • Prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność i kreatywność
 • systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych
 • dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych

Co oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Współpraca z klientem zewnętrznym. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.  Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon. W budynku jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Pracę możesz rozpocząć od: 2024-03-18

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Aplikuj

do 29 lutego 2024

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 133866"

na adres:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

713940220

lub mailowego na adres: kadry.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

Więcej o pracy w urzędzie

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.02.2024
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Metadane

Data publikacji : 16.02.2024
Data modyfikacji : 18.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wojdat RK
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry