Oferty pracy

Oferta pracy 93714, wynik naboru

Autor : Jolanta Majewska

Starszy legalizator, Świdnica

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 93714 z dnia 2022-02-28


 

DATA OGŁOSZENIA

28

lutego

2022

DATA WYNIKU

11

kwietnia

2022

STATUS

koniec
naboru

 

Nazwa stanowiska:

starszy legalizator

Nazwa urzędu

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Adres urzędu:

ul.Młodych Techników 61/63

53-647 Wrocław

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Emil Gorlowski    Świdnica

 

 

 
 
 
 
 
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
53-647 Wrocław ul.Młodych Techników 61/63
 
Ogłoszenie nr 93714 / 28.02.2022
Dołącz do nas jako:

starszy legalizator

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu, Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
 
Umowa na czas
określony (np. projektu)
 
 
Czym będziesz się zajmować
 
Osoba na tym stanowisku:
 • Wykonuje czynności związane z prawną kontrolą metrologiczną oraz wzorcowaniem przyrządów do pomiaru masy i parametrów ruchu,objętości i przepływu cieczy.
 • Prowadzi prace administracyjno-biurowe wymagane podczas wykonywania czynności kontrolnych i metrologicznych,
 • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, ustawy o towarach paczkowanych,
 • Obsługuje platformę informatyczną Świteź w zakresie niezbędnym w procesach legalizacji i wzorcowania,
 • Prowadzi samochód służbowy,
 • Obsługuje Punkt Obsługi Klienta,
 • Aktualizuje dokumenty systemu zarządzania.
Kogo poszukujemy
 
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne,elektryczne, elektroniczne),
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze metrologii lub staż w administracji publicznej,
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku, KPA,
 • Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne,elektryczne,elektroniczne),
 • Znajomość systemów zarządzania wg norm ISO 9001 i ISO/IEC17025,
Co oferujemy
 
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Otwarte i przyjazne środowisko pracy
 • Możliwość osobistego rozwoju zawodowego
 • Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Możliwość wykupienia dodatkowego grupowego ubezpieczenia pracowniczego

 

Dostępność
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 

Praca wykonywana jest w siedzibie i poza siedzibą  Urzędu.

Współpraca z klientem zewnętrznym.

Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Prowadzenie samochodu służbowego.

Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynności kontrolnych i pomiarowych.

Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka,niszczarka dokumentów,telefon.

Brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Dodatkowe informacje
 
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-04-01
 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 

Aplikuj

do 15 marca 2022

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 93714"
na adres:
Wydział Zamiejscowy w Świdnicy
ul.Długa 72
58-100 Świdnica

 
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
74 85 22 854

Metadane

Data publikacji : 28.02.2022
Data modyfikacji : 11.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Majewska RK
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry