Jednostka Notyfikowana

Jednostka Notyfikowana 1449

Autor : Grzegorz Galik

W dniu 18 października 2016 r., decyzją nr 10/16 Ministra Rozwoju (na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544 t. j. z późn. zm.)), Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu został ponownie notyfikowany Komisji Europejskiej i uzyskał status Jednostki Notyfikowanej Nr 1449, dokonującej oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie następujących dyrektyw:

 

 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (NAWI), wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 802),

 

Kierownik Techniczny

Z-ca Kierownika

Technicznego

Kontakt

telefon

e-mail

 

mgr Mariusz Szydłowski

Kierownik Laboratorium
Masy i Długości

 

mgr inż. Oktawian Gadziński

Naczelnik
Wydziału Zamiejscowego
w Świdnicy

tel. +48 71 39 40 244

+48 71 35 80 244

 

tel. +48 71 39 40 282

+48 74 852 28 54

mariusz.szydlowski@poczta.gum.gov.pl

 

 

oktawian.gadzinski@poczta.gum.gov.pl

 

 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (MID), wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 815),

 

 

Kierownik Techniczny

Z-ca Kierownika

Technicznego

Dziedzina

Kontakt

telefon

e-mail

mgr inż. Oktawian Gadziński

Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy

 

mgr Mariusz Szydłowski

Kierownik Laboratorium Masy i Długości (L1)

 

 

Wagi

automatyczne

+48 71 39 40 282

+48 74 852 28 54

 

+48 71 39 40 244

+48 74 35 80 244

oktawian.gadzinski@poczta.gum.gov.pl

 

 

mariusz.szydlowski@poczta.gum.gov.pl

mgr Mariusz Szydłowski

Kierownik Laboratorium
Masy i Długości

 

Katarzyna Bujko

st. legalizator w Laboratorium Masy i Długości

Materialne

miary długości

+48 71 39 40 244

+48 71 35 80 244

 

+48 71 39 40 209

+48 71 35 80 209

mariusz.szydlowski@poczta.gum.gov.pl

 

 

k.bujko@poczta.gum.gov.pl

mgr Mateusz Seneczko

Kierownik Laboratorium Przepływów (L2)

 

Leszek Jędrzejewski

st. inspektor w Laboratorium Przepływów

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda

+48 71 39 40 203

+48 71 35 80 203

 

+48 71 39 40 241

+48 71 35 80 241

mateusz.seneczko@poczta.gum.gov.pl

 

 

leszek.jedrzejewski@poczta.gum.gov.pl

 

 

 

Szczegółowy zakres notyfikacji Okręgowego Urzędu Miar - Jednostki Notyfikowanej 1449

 

dla dyrektywy 2014/31UE z dnia 26 lutego 2014 r.

(NAWI - ang. Non-Automatic Weighting Instruments):

 

 • wagi nieautomatyczne;

 

dla dyrektywy 2014/32UE z dnia 26 lutego 2014 r.

(MID - ang. Measuring Instruments Directive):

 

1. Instalacje pomiarowe:

 • odmierzacze paliw (z wyjątkiem gazów ciekłych),
 • instalacje pomiarowe do mleka,
 • instalacje pomiarowe zamontowane na cysternach samochodowych do cieczy o małej lepkości (<20mPa.s).

 

2. Wagi automatyczne:

 • odważające,
 • porcjujące,
 • dla pojedynczych ładunków,
 • przenośnikowe,
 • wagonowe.

 

3. Materialne miary długości.

 

 

Zgłoszenia przyrządów pomiarowych do oceny zgodności może dokonywać producent lub jego upoważniony przedstawiciel na podstawie pisemnego upoważnienia.

 

Zgłoszenia należy dokonywać w formie pisemnej u kierowników technicznych lub w Punkcie Obsługi Klienta Wydziału Usług Metrologicznych.

 

 

Punkt Obsługi Klienta (POK - WUM)

tel.: +48 71 39 40 210,

tel.: +48 71 39 40 212,

tel. +48 71 35 80 210

e-mail: pok.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

 

Jednostka Notyfikowana Nr 1449

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

ul. Młodych Techników 61/63

53-647 Wrocław

tel.: +48 71 39 40 200,

tel. +48 71 35 80 200

e-mail: oum.wroclaw@gum.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 18.01.2017
Data modyfikacji : 12.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Galik WUM
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry