Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Autor : Iwona Wojdat

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar we  Wrocławiu zatwierdził Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020/2021 r. zawierający opis działań realizowanych przez Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1062 )

Metadane

Data publikacji : 09.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wojdat RK
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
do góry