Elektroniczna Skrzynka Podawcza, E-doręczenia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Autor : Czesława Kowalska-Mydlarczyk

Adres ESD Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu: 0oyg28k6wc, adres e-Doręczeń: AE:PL-89244-51701-UUDBV-20

E-doręczenia:

adres e-Doręczeń:Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu
AE:PL-89244-51701-UUDBV-20

 

W celu złożenia wniosku za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej do
 

Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
e-mail - oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl


 

konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Instrukcja składania pism przez portal EPUAP2

 

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

 

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza on-line opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail danego urzędu. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
3. Dostarczenie dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na następujących nośnikach danych: dyskietka 1,44 MB, pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD/DVD w godzinach 7:00 – 15:00 do  siedziby danego urzędu.

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 17.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czesława Kowalska-Mydlarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry