Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu Rejestr zmian -

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 04-07-2024 do 18-07-2024

publikacja
3
modyfikacja
8
skasowanie
18
Data Redaktor Akcja Zmiana
09.07.2024 08:59 Tomasz Pałczyński
publikacja
Załącznik: ZO-1-2024_ZAPYTANIE OFERTOWE-UBEZPIECZENIE POJAZDÓW
09.07.2024 08:59 Tomasz Pałczyński
publikacja
Załącznik: 2024 07 05_Pojazdy OUM Wrocław
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_załącznik_nr6_oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych z RODO
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_załącznik_nr5_oświadczenie o zawartej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucji
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_załącznik_nr4_oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_załącznik_nr3_oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_załącznik_nr2a_szczegółowa kalkulacja ceny oferty
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_załącznik_nr2_formularz ofertowy
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_załącznik_nr1_opis przedmiotu zamówienia
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu (2024)
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_18 10 2023
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert_17 10 2023
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_załącznik_nr6_wzór umowy
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_załącznik_nr5_oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych z RODO
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_załącznik_nr4_oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_załącznik_nr3_oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_załącznik_nr2_opis przedmiotu zamówienia
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_załącznik_nr1_formularz ofertowy
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Zapytanie ofertowe_Usługa nadzoru wizyjnego, ochrony i konserwacji systemu alarmowego
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
skasowanie
Załącznik: Unieważnienie postępowania_17 11 2023
Dokument: Zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Kategoria: Zamówienia publiczne
09.07.2024 08:58 Tomasz Pałczyński
modyfikacja
05.07.2024 11:42 Tomasz Pałczyński
modyfikacja
Kategoria: Lokale użytkowe
05.07.2024 11:41 Tomasz Pałczyński
publikacja
05.07.2024 11:40 Tomasz Pałczyński
modyfikacja
05.07.2024 11:39 Tomasz Pałczyński
modyfikacja
04.07.2024 11:12 Tomasz Pałczyński
modyfikacja
Dokument: RODO
Kategoria: Klauzula RODO
04.07.2024 11:10 Tomasz Pałczyński
modyfikacja
Dokument: RODO
Kategoria: Klauzula RODO
04.07.2024 11:09 Tomasz Pałczyński
modyfikacja
Dokument: RODO
Kategoria: Klauzula RODO
04.07.2024 11:08 Tomasz Pałczyński
modyfikacja
Dokument: RODO
Kategoria: Klauzula RODO
do góry