Cenniki

Cenniki i formy płatności

Autor : Grzegorz Galik

Zgodnie z zapisami ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że czynności legalizacyjne zostaną podjęte po dokonaniu zapłaty za złożony wniosek o legalizację przyrządów pomiarowych, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia.


Nieuiszczenie opłaty we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania oraz koniecznością złożenia wniosku ponownie.

 

 

 

Zasady pobierania opłat za wydanie dowodu legalizacji ustala wnioskodawca na formularzu składanym we właściwym urzędzie miar zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 września 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1679).

 

Opłatę za czynności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140 z późn. zm.) ustala organ administracji miar w drodze decyzji.

Termin zapłaty - 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Za czynności, o których mowa w art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140 z późn. zm.), wykonywane w ramach umów cywilnoprawnych, pobiera się wynagrodzenie określone w tych umowach. Wysokość wynagrodzenia ustala się zgodnie z cennikiem określonym w Zarządzeniu Nr 8/2019 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu z dnia 11 marca 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia wynagrodzenia za wzorcowanie, sprawdzenie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych. Do podanych w cennikach cen netto należy doliczyć stawkę VAT obowiązującą w dniu wystawienia faktury.

Termin zapłaty - 14 dni od dnia otrzymania faktury.

 

 

Formy płatności:

Gotówką:

w Punkcie Obsługi Klienta Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu:

od poniedziałku do piątku

w godz.: 7:00 - 15:00

oraz w Punkcie Obsługi Klienta właściwego wydziału zamiejscowego Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu:

od poniedziałku do piątku

w godz.: 7:00 - 15:00

Przelewem na numer konta:

 

NBP O/O Wrocław

Nr 89 1010 1674 0032 2922 3100 0000

Kartą kredytową lub płatniczą

(nie ma możliwości płacenia BLIKIEM)

 

Nazwy operatorów kart płatniczych: Visa, MasterCard Maestro paypass

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 14.10.2016
Data modyfikacji : 23.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Galik WUM
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry