Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe

Autor : Czesława Kowalska-Mydlarczyk

Nazwa zadania: Remont dachu budynku Wydziału Zamiejscowego w Opolu

 

 

Nr referencyjny: ZO-2/2020

Tryb: zapytanie ofertowe – roboty budowlane

Data ogłoszenia: 07.09.2020 r.

Termin składania ofert: 15.09.2020 r., do godziny 10:00

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA – 100%

Termin wykonania zamówienia: do 11 grudnia 2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert 15.09.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.18.09.2020 r.

Metadane

Data publikacji : 30.10.2018
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czesława Kowalska-Mydlarczyk WO RAG
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry