Zakres działania

Zakres działania

Autor : Czesława Kowalska-Mydlarczyk

Struktura Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu

W skład Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu wchodzą:

 1. Wydział Długości i Kąta
 2. Wydział Objętości i Ciśnienia
 3. Wydział Masy i Siły
 4. Wydział Elektryczny
 5. Wydział Elektroniki
 6. Wydział Nadzoru i Polityki Rynkowej
 7. Wydział Administracyjno - Gospodarczy
 8. Wydział Finansowo - Księgowy
 9. Referat Kadr
 10. Inspektor Ochrony Danych
 11. Radca Prawny
 12. Stanowisko ds. Systemu Zarządzania
 13. Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
 14. Stanowisko ds. BHP i Ppoż.
 15. Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 16. Stanowisko ds. Obronnych

 

Jednostka notyfikowana:

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu NJK 1449, decyzją Nr 2/8 Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2004 roku uzyskał autoryzację w zakresie oceny zgodności (legalizacji WE) wag nieautomatycznych,zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz.23).
 
Następnie decyzją Nr 1/2008 z dnia 4 lutego 2008 roku Ministra Gospodarki uzyskał autoryzację jako jednostka wyznaczona do realizacji zadań związanych z oceną zgodności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27).

Metadane

Data publikacji : 06.05.2015
Data modyfikacji : 18.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czesława Kowalska-Mydlarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński WA OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry