Wydziały Zamiejscowe

Wydział Zamiejscowy w Świdnicy

Autor : Oktawian Gadziński

Legalizujemy mierniki do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników; wagi automatyczne; wagi nieautomatyczne klasy dokładności 1, 2, 3 i 4; odważniki handlowe dokładniejsze i zwyczajne; wzorce masy klasy F2, M1, M2; zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe do 100 m3; samochodowe cysterny pomiarowe; instalacje pomiarowe do paliw ciekłych; odmierzacze paliw ciekłych; gęstościomierze zbożowe użytkowe; tachografy samochodowe; taksometry elektroniczne

mgr inż. Oktawian Gadziński - główny specjalista

ul. Długa 72,
58 - 100 Świdnica

tel./fax  +48 74 852 28 54
e-mail: oum.wroclaw.swidnica@poczta.gum.gov.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miar w Świdnicy

 

 

 

Podległość

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61 / 63
53 - 647 Wrocław

Teren działalności:

Powiat dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki.

Stanowiska pomiarowe:

W skład Urzędu Miar w Świdnicy wchodzą:

 1. Stanowisko Pomiarów Masy
 2. Stanowisko Pomiarów Drogi i Prędkości
 3. Stanowisko Pomiarów Objętości i Przepływu

Zadania:

Do zadań Urzędu Miar w Świdnicy należy:

 1. Wykonywanie czynności w zakresie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.
 2. Wzorcowanie, ekspertyzy i sprawdzenia przyrządów pomiarowych.
 3. Udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu.
 4. Wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy - Prawa o miarach i ustawy o towarach paczkowanych oraz współpraca w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.

Sprawy, które można załatwić w urzędzie:


Legalizacja przyrządów pomiarowych według wykazu:

 • Mierniki do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników
 • Liczniki energii elektrycznej*
 • Wagi automatyczne
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności 1, 2, 3 i 4
 • Odważniki handlowe dokładniejsze i zwyczajne
 • Wzorce masy klasy F2, M1, M2
 • Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe do 100 m3
 • Samochodowe cysterny pomiarowe
 • Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych
 • Odmierzacze paliw ciekłych
 • Gęstościomierze zbożowe użytkowe
 • Tachografy samochodowe
 • Taksometry elektroniczne
 

Wzorcowanie ekspertyza lub sprawdzenie przyrządów pomiarowych wymienionych wyżej zgodnie z kompetencjami i możliwościami technicznymi bez względu na miejsce ich użytkowania.

 
Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego w zakresie doboru i stosowania przyrządów pomiarowych.
 

* tylko w punkcie legalizacyjnym

Punkty legalizacyjne:


Na terenie działalności Urzędu Miar w Świdnicy działa Punkt Legalizacyjny przyrządów pomiarowych:

 1. Zakład Usługowo - Produkcyjny "EnergiaPro Pomiary" Sp. z o.o.,  ul. Równa 13, 58 - 100 Świdnica
 2. Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" Spółka Akcyjna, ul. Łukasińskiego 26, 58-100 Świdnica

Cennik

 

Cennik wzorcowania przyrządów w Urzędzie Miar w Świdnicy

 

 • Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy
  Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy

Metadane

Data publikacji : 24.03.2017
Data modyfikacji : 10.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Oktawian Gadziński WZ w Świdnicy
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RA OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry