Wydziały Zamiejscowe

Wydział Zamiejscowy w Opolu

Autor : Robert Drożdż

Legalizujemy instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda; odmierzacze paliw ciekłych; odmierzacze gazu ciekłego propan - butan; zbiorniki pomiarowe; samochodowe cysterny pomiarowe; pływakowe mierniki objętości mleka; odważniki klasy dokładności F1, F2 , M1, M2; wagi nieautomatyczne klasy I, II, III, IV; wagi automatyczne, wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych; wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu; gęstościomierze zbożowe 1/4 l, taksometry i taksometry elektroniczne oraz wodomierze na punkcie legalizacyjnym.

 

mgr Robert Drożdż – Naczelnik Wydziału

ul. Skromna 2,
45 - 351 Opole

tel./fax +48 77 454 24 68
e-mail: oum.wroclaw.opole@poczta.gum.gov.pl

 

 

Podległość

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61 / 63
53 - 647 Wrocław

Teren działalności:


Powiat opolski, kędzierzyńsko - kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki, miasto na prawach powiatu: Opole.

Stanowiska pomiarowe:

W skład Wydziału Zamiejscowego w Opolu wchodzą:

 1. Stanowisko Pomiarów Masy
 2. Stanowisko Pomiarów Drogi i Prędkości
 3. Stanowisko Pomiarów Objętości i Przepływu
 4. Punkt Obsługi Klienta
 5. Stanowisko do sprawdzania kolb pomiarowych II rzędu

Zadania:

Do zadań Wydziału Zamiejscowego w Opolu należy:

 1. Wykonywanie czynności związanych z legalizacją  przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej
 2. Wzorcowanie (kalibracja), sprawdzanie oraz wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych podlegających jak i nie podlegających prawnej kontroli metrologicznej
 3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o towarach paczkowanych.
 4. Wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach na obszarze działania oraz współdziałanie z administracją rządową i samorządową, nakładanie kar w postępowaniu mandatowym, sporządzanie wniosków o ukaranie do Sądów Rejonowych, prowadzenie działalności pokontrolnej.

Sprawy, które można załatwić w Wydziale Zamiejscowym:

1. Legalizacja niżej wymienionych przyrządów pomiarowych:

 • wodomierze (jedynie w punkcie legalizacji),
 • instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda,
 • odmierzacze paliw ciekłych,
 • odmierzacze gazu ciekłego propan - butan,
 • zbiorniki pomiarowe,
 • samochodowe cysterny pomiarowe,
 • pływakowe mierniki objętości mleka,
 • odważniki klasy dokładności F1, F2 , M1, M2,
 • wagi nieautomatyczne klasy I, II, III, IV,
 • wagi automatyczne:

                  - porcjujące (w tym dozowniki objętościowe),
                  - przenośnikowe,
                  - odważające,
                  - dla pojedynczych ładunków,
                  - kontrolne i sortujące,

 • wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych,
 • wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu,
 • gęstościomierze zbożowe 1/4 l
 • taksometry i taksometry elektroniczne.

2. Wzorcowanie lub ekspertyzy:

 • wodomierze (jedynie w punkcie legalizacji),
 • instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda,
 • odmierzacze paliw ciekłych,
 • odważniki klasy dokładności M1 25kg,
 • mierniki do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników w

              Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o.,
              ul. Wrocławska 58,
              45 - 701 Opole,
              tel.:  +48 77 474 50 57.

Punkty legalizacyjne:

Na terenie działalności Wydziału Zamiejscowego w Opolu działa

Punkt Legalizacyjny Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

ul. Oleska 64,

45 - 222 Opole,

tel.: +48 77 44 35 600,

fax.: +48 77 44 35 515,

w którym dokonuje się legalizacji i ekspertyz wodomierzy.
 

 

Cennik

 

Cennik wzorcowania przyrządów w Wydziale Zamiejscowym w Opolu

 

 • Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Opolu Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Opolu
  Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Opolu

Metadane

Data publikacji : 24.03.2017
Data modyfikacji : 07.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Drożdż WZ w Opolu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RA OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry