Wydziały Zamiejscowe

Wydział Zamiejscowy w Brzegu

Legalizujemy wagi nieautomatyczne kl. dokładności II, III, IV; wagi automatyczne kontrolne; wagi automatyczne porcjujące i dozowniki objętościowych; wagi przenośnikowe; wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu; odważniki handlowe kl.dokł.M1 , kl.dokł. M2; gęstościomierze zbożowe 1/4 l; tachografy samochodowe; taksometry; samochodowe cysterny pomiarowych; instalacje pomiarowe do paliw ciekłych; instalacje pomiarowe do cieczy spożywczych; odmierzacze paliw ciekłych; odmierzacze gazu ciekłego;ul. Wolności 1
49 - 300 Brzeg

tel./fax +48 77 416 30 58
e-mail: oum.wroclaw.brzeg@poczta.gum.gov.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miar w Brzegu

 

 

   

Podległość

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61 / 63
53 - 647 Wrocław

Teren działalności:


Powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski

Stanowiska pomiarowe:

W skład Urzędu Miar w Brzegu wchodzą:

 1. Stanowisko Pomiarów Masy
 2. Stanowisko Pomiarów Drogi i Prędkości
 3. Stanowisko Pomiarów Objętości i Przepływu

Zadania:

Do zadań Urzędu Miar w Brzegu należy:

 1. Legalizacja, wzorcowanie, ekspertyzy i sprawdzanie przyrządów pomiarowych powszechnego stosowania.
 2. Przeprowadzanie kontroli ilościowej towarów paczkowanych.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach na terenie działalności urzędu, współpraca z organami państwowymi i samorządowymi w tym zakresie.
 4. Udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu.


Utworzony w Urzędzie Punkt Obsługi Klienta udziela informacji związanych z obowiązującymi przepisami prawnymi w dziedzinie metrologii. Zainteresowany uzyska szczegółowe informacje na temat opłat, okresów ważności legalizacji, wymagań jakie należy spełnić przy zgłoszeniu przyrządów pomiarowych do legalizacji lub wzorcowania, prawidłowego doboru przyrządu pomiarowego i właściwego stosowania - w zakresie naszych zadań.

Sprawy, które można załatwić w urzędzie:

1. Legalizację i ekspertyzę przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej:

 • wag nieautomatycznych kl. dokładności II, III, IV
 • wag automatycznych kontrolnych: odważających i dla pojedynczych ładunków
 • wag automatycznych porcjujących i dozowników objętościowych
 • wag przenośnikowych
 • wag samochodowych do ważenia pojazdów w ruchu
 • odważników handlowych kl.dokł.M1 , kl.dokł. M2
 • gęstościomierzy zbożowych 1/4 l
 • tachografów samochodowych
 • taksometrów
 • samochodowych cystern pomiarowych
 • instalacji pomiarowych do paliw ciekłych
 • instalacji pomiarowych do cieczy spożywczych
 • odmierzaczy paliw ciekłych
 • odmierzaczy gazu ciekłego
 • zbiorników pomiarowych

2. Wzorcowanie:

 • wzorce masy kl.dokł.M1 do 25 kg
 • wagi nieautomatyczne kl. dokł. II, III, IV

3. Sprawdzenie:

 •  podzielnie wag prostodźwigniowych

Cennik

 

Cennik wzorcowania przyrządów w Urzędzie Miar w Brzegu

 

 • Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Brzegu Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Brzegu
  Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Brzegu

Metadane

Data publikacji : 24.03.2017
Data modyfikacji : 05.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
WZ w Brzegu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RA OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry