Wydziały Okręgowego Urzędu Miar

Wydział Nadzoru i Koordynacji

Autor : Zbigniew Lewandowski

e-mail: nadzor.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

inż. Zbigniew Lewandowski - naczelnik

 

Kontakt


Osoby, z którymi należy się kontaktować:

 

- w zakresie działalności Wydziału:

mgr inż. Piotr Karasz

tel. +48 71 35 80 219 lub +48 71 35 50 815 wew. 219

e-mail: nadzor.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

 

- w zakresie nadzoru rynku:

mgr inż. Piotr Karasz

tel. +48 71 35 80 219 lub +48 71 35 50 815 wew. 219

e-mail: nadzor.rynku.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

 

- w zakresie towarów paczkowanych:

mgr inż. Sławomir Antkowiak

tel. +48 71 35 80 228 lub +48 71 35 50 815 wew. 228

e-mail: towpacz.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

 

  

Zadania przyporządkowane wydziałowi:

 

Udzielanie informacji na temat:

1. Regulacji prawnych dotyczących zagadnień metrologicznych z:

 • Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. poz. 885).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju  Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 969).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar (Dz. U. poz. 1275).

2. Regulacji prawnych dotyczących towarów paczkowanych wynikających z:

 • Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1161 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania kontroli poprawności systemu kontroli wewnętrznej (Dz. U. Nr 178, poz. 1376).
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania kontroli butelek miarowych (Dz. U. Nr 178, poz. 1377).
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010).

 

3. Regulacji prawnych dotyczących toku postępowania przy wnioskowaniu do Prezesa Głównego Urzędu Miar wynikających z:

 • Ustawy o tachografach z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1480)
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych (Dz. U. Nr 15, poz. 126).
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych (DZ. U. Nr 69, poz. 615).

 

 

 

Ogólne schematy procedur kontroli

 

Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy Prawo o miarach


Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku


Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy o towarach paczkowanych


Ogólny schemat procedur kontroli warsztatów tachografów samochodowych

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.09.2016
Data modyfikacji : 08.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Lewandowski Wydział Nadzoru i Koordynacji
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry