Wydziały Okręgowego Urzędu Miar

Laboratorium Masy i Długości

Autor : Agnieszka Szewców

Wzorcujemy przyrządy pomiarowe w zakresie masy, siły, twardości, długości, kąta. Legalizujemy przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych, maszyny do pomiaru pola powierzchni skór. Legalizujemy wagi nieautomatyczne klas dokładności |, ||, |||, ||||; odważniki klasy dokładności F1 (wg OIML) w zakresie od 1 mg do 50 kg; odważniki klasy dokładności F2 (wg OIML) w zakresie od 1 mg do 50 kg; gęstościomierze 1 l, ¼ l; prędkościomierze do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym w systemie odcinkowego pomiaru prędkości. Zajmujemy się oceną zgodności wag nieautomatycznych i automatycznych oraz materialnych miar długości.

 

 

 

 

mgr inż. Agnieszka Szewców – kierownik laboratorium

agnieszka.szewcow@poczta.gum.gov.pl

tel. +48 71 35 80 244

masa.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl
dlugosc.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

tel.

    +48 71 35 80 210 (POK)

              +48 71 35 80 207 (Masa i Siła)

        +48 71 35 80 209 (Długość)

         +48 71 35 80 243 (Długość)

 

Laboratorium Masy i Długości wchodzi w skład Zespołu Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu.

Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiada certyfikat akredytacji w zakresie Laboratoriów Wzorcujących nr AP 083.

Metody wzorcowania przyrządów pomiarowych są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

W naszym Wydziale pracują osoby stanowiące wysoko wykwalifikowaną kadrę, która potwierdza swoje kompetencje podczas corocznych audytów przeprowadzanych przez Polskie Centrum Akredytacji. Pracownicy wykazują się rzetelnością i dbałością o prawidłowe wykonanie wzorcowania i legalizacji przyrządów pomiarowych Klienta.

 

Laboratorium zajmuje się:

Legalizacją:

 • wag nieautomatycznych klasy dokładności |, ||*, |||*, ||||* (* w przypadku jednoczesnego zgłoszenia wag do wzorcowania lub zgłoszenia do legalizacji z wagami I klasy dokladności);
 • odważników klasy dokładności 2, 3 (wg OIML F1, F2) w zakresie od 1 mg do 50 kg;
 • gęstościomierzy zbożowych 1l, ¼l;
 • prędkościomierzy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym w systemie odcinkowego pomiaru prędkości,
 • maszyn do pomiaru pola powierzchni skór, do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych.

Oceną zgodności:

 • wag nieautomatycznych i automatycznych;
 • materialnych miar długości.

 Wzorcowaniem:

 • wag nieautomatycznych klasy dokładności |, ||, |||, |||| oraz wag bezklasowych;
 • wzorców masy I rzędu (wg OIML E2) w zakresie od 1 g do 500 g;
 • wzorców masy II rzędu (wg OIML F1) w zakresie od 1 mg do 50 kg;
 • wzorców masy III rzędu (wg OIML F2) w zakresie od 1 mg do 50 kg;
 • wzorców masy IV rzędu (wg OIML M1) w zakresie od 5 g do 50 kg;
 • odważników kalibracyjnych klasy dokładności F1, F2, M1 w zakresie do 50 kg;
 • obciążników w zakresie do 50 kg
 • obciążników siły w zakresie od 1 kg do 50 kg;
 • gęstościomierzy zbożowych o pojemności 1/4 l, 1 l;
 • twardościomierzy do pomiaru twardości metalu metodą Vickersa, Rockwella oraz Brinella;
 • maszyn wytrzymałościowych do sił ściskających i sił rozciągających od 0,01 N do 2 MN;
 • urządzeń technologicznych wykorzystywanych w procesach technologicznych, w których ważnym elementem jest wskazanie wartości siły;
 • baz drogowych
 • płytek wzorcowych w zakresie (0,5 ÷ 100) mm oraz (125 ÷ 500) mm
 • płytek interferencyjnych,
 • płaskich płytek interferencyjnych;
 • suwmiarek, wysokościomierzy, głębokościomierzy suwmiarkowych;
 • mikrometrów wewnętrznych i zewnętrznych, głębokościomierzy mikrometrycznych;
 • czujników cyfrowych i analogowych, średnicówek czujnikowych;
 • szczelinomierzy;
 • przymiarów sztywnych, półsztywnych, składanych, wstęgowych;
 • kątowników 90˚;
 • kątomierzy uniwersalnych;

Usługi wzorcowania wykonywane w zakresie akredytacji

 

http://bip.wroclaw.gum.gov.pl/download/16/2766/ZakresAkredytacjiAP083wyd1613122018.pdf

 

 • Laboratorium Masy i Długości - pomiary
  Laboratorium Masy i Długości - pomiary

Metadane

Data publikacji : 18.12.2018
Data modyfikacji : 22.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Szewców WUM L1
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński RAG OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry