Urzędy Miar

Urząd Miar w Legnicy

Autor : Marek Kaszczyszyn

Legalizujemy wagi nieautomatyczne |,||,||| i |||| klasy dokładności, wagi automatyczne - porcjujące, odważające, przenośnikowe; wagi dynamiczne - do sprawdzania pojazdów w ruchu; odważniki handlowe M1 i M2 oraz F2; zbiorniki pomiarowe o pojemności do 100 m3 - metoda objętościowa; odmierzacze paliw płynnych i gazu ciekłego propan-butan; tachografy; taksometry

mgr Marek Kaszczyszyn - główny specjalista

ul. Stefana Batorego 7,
59 - 220 Legnica

tel. +48 76 850 01 27
tel./fax  +48 76  862 27 72
e-mail: oum.wroclaw.legnica@poczta.gum.gov.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urzędu Miar w Legnicy

 

 

 

 

Podległość

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61 / 63
53 - 647 Wrocław

Teren działalności:


Powiaty: głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski, miasto na prawach powiatu: Legnica.

Stanowiska pomiarowe:

W skład Urzędu Miar w Legnicy wchodzą:

 1. Stanowisko Pomiarów Objętości
 2. Stanowisko Pomiarów Masy
 3. Stanowisko Pomiarów Parametrów Ruchu

Zadania:

Do zadań Urzędu Miar w Legnicy należy:

 1. Legalizacja przyrządów pomiarowych powszechnego stosowania,
 2. Wzorcowanie, sprawdzanie oraz wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych podlegających oraz niepodlegających prawnej kontroli metrologicznej,
 3. Udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu,
 4. Wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy o towarach paczkowanych,
 5. Wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem ustawy "Prawo o miarach" na obszarze działania urzędu oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.

Sprawy, które można załatwić w urzędzie:

Legalizacja przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej:

 • Wagi nieautomatyczne |,||,||| i |||| klasy dokładności
 • Wagi automatyczne - porcjujące, odważające, przenośnikowe
 • Wagi dynamiczne - do sprawdzania pojazdów w ruchu
 • Odważniki handlowe M1 i M2 oraz F2
 • Zbiorniki pomiarowe o pojemności do 100 m3 - metoda objętościowa
 • Odmierzacze paliw płynnych i gazu ciekłego propan-butan
 • Liczniki do wody* - wodomierze domowe o nominalnym strumieniu objętości mniejszym niż 15 m3/h
 • Tachografy
 • Taksometry
 

* tylko w punkcie legalizacyjnym

 

Punkty legalizacyjne:


Na terenie działalności Urzędu Miar w Legnicy działają Punkty Legalizacyjne przyrządów pomiarowych:
1. punkt legalizacji wodomierzy.

Cennik

 

Cennik wzorcowania przyrządów w Urzędzie Miar w Legnicy

 

 

 • Siedziba OUM w Legnicy Siedziba OUM w Legnicy
  Siedziba OUM w Legnicy

Metadane

Data publikacji : 24.03.2017
Data modyfikacji : 16.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Kaszczyszyn
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Pałczyński WA OUM Wrocław
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Pałczyński
do góry